Program Științific - editia 2023

Program Științific preliminar

Prof. Dr. Viorela ENĂCHESCU, Craiova
Workshop: Ecografia abdominală
Acest workshop de inițiere în ecografia abdominală oferă medicilor posibilitatea de a se familiariza și de a-și dezvolta abilitățile de manevrare a sondei ecografice, cursul fiind axat pe demonstrații practice, prelegeri teoretice și discuții de caz, sub îndrumarea D-nei Prof. Dr. Viorela Enăchescu (președinte al Societății Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie, 2018 – 2020).
Demonstrațiile practice se realizează cu ajutorul unui ecograf care permite participanților efectuarea de ecografii abdominale cu recunoașterea reperelor anatomice normale sau a modificărilor patologice specifice. Toți cursanții au posibilitatea de a utiliza ecograful și de a-și îmbunătăți abilitățile.

Conf. Dr. Andreea VARGA & Prof. Dr. Ioan ȚILEA, Târgu Mureș
Workshop "hands-on" pentru medicul de familie
· Noțiuni de ecocardiografie
· Focus Insuficiența cardiacă
· Focus Hipertensiunea pulmonară
În acest workshop “hands-on”, participantii se familiarizează cu noțiuni elementare de ecocardiografie. Informația teoretică și discuțiile de caz sunt însoțite de sesiuni de hands-on în care participanții au posibilitatea să-și dezvolte aptitudinile practice de aplicare a tehnicilor elementare de ecografie cardiacă. Sunt puse la dispoziție mini-ecografe de tip Handheld, pe care vor deprinde tehnicile de manevrare a sondei de ecografie cardiacă în vederea efectuării unui examinări ecografice cât mai corecte.

Șef Lucr. Dr. Adriana Lavinia CIOCA, Sibiu
1. Alimentația și activitatea fizică, factori principali în determinarea unui stil de viață sănătos
2. Screening-ul prediabetului și diabetului în cabinetul Medicului de familie

Conf. Dr. Andrea Elena NECULAU, Brașov
1. Medicina bazată pe dovezi în formarea rezidenților de medicina familiei
În cadrul acestei sesiunii participantii se vor familiariza cu principiile medicinii bazate pe dovezi și utilizarea acestora în formarea din rezidențiat precum și în cercetarea medicală. Se vor parcurge etapele formulării unei întrebări clinice, modalități de căutare a informației medicale în bazele de date medicale, tipuri de studii în cercetarea medicală precum și aplicarea rezultatelor cercetării în practica medicală.
2. Managementul urgențelor respiratorii în cabinetul medicului de familie
Dintre primele motive de prezentare în cabinetul medicului de familie se disting afecțiunile respiratorii fie ele acute sau cronice. În cadrul acestei sesiuni vor fi abordate recunoașterea principalelor urgențe respiratorii și managementul acestora la nivelul cabinetului cu un accent aplicat și pe aspectele de dotare a cabinetului în vederea gestionării acestor patologii.
3. Gândirea clinică în formarea rezidenților de medicina familiei - cazuri clinice model
În cadrul acestei sesiuni vor fi parcurse modele de gândire clinică în practica medicului de familie utilizând câteva cazuri clinice. Vor fi discutate strategii de abordare a cazurilor, principii de prioritizare în contextul particular al medicinii de primă linie.

Conf. Dr. Polliana Mihaela LERU, București
1. Angioedemul în practica medicală
2. Povara actuală a alergiilor respiratorii

Conf. Dr. Elena Adorata COMAN, Iași
1. Factorii de risc cardio-vascular: Score 2
2. Riscul cardio-vascular la copil
3. Tratamentul Hipertensiunii arteriale in lumina SCORE2

Prof. Dr. Roxana FOLESCU, Timișoara
1. Îngrijiri speciale acordate gravidei, lăuzei și copilului în asistența medicală primară
Medicina omului sănătos reprezintă o prioritate a medicului de familie începând prin consilierea pregravidică și ulterior, continuând cu monitorizarea dezvoltării psiho-somatice a copilului. Pornind de la preluare nou-născutului, în cadrul vizitei la domiciliu în primele 4-7 zile și evaluările periodice în cadrul examenului de bilanț, orice tulburare de dezvoltare staturo-ponderală și psiho-motorie poate fi diagnosticată precoce și abordată terapeutic în timp util

Conf. Dr. Daniela GURGUS, Timișoara
1. Îngrijirile la domiciliu în practica medicului de familie
Practica medicului de familie implică îngrijirile la domiciliu a asiguraților. În acest sens, în cadrul vizitei la domiciliu, medicul de familie va trebui să efectueze investigațiile paraclinice posibile și să monitorizeze clinico-terapeutic evoluția pacienților. Un aspect particular al îngrijirilor la domiciliu, îl reprezintă îngrijirile terminale și paleative în echipe multidisciplinare.

Dr. Mihai Cristian POPESCU, București
1. Plagiatul și “măsurile de profilaxie” antiplagiat
2. Norme moderne de realizare a lucrărilor științifice

Prof. Dr. Doina Carina VOINESCU, Galați
1. Abordarea pacientului cu patologie reumatismală
2. Sindroame dureroase regionale musculoscheletale: mână, cot, umăr, picior, genunchi, şold, patologia discală a coloanei vertebrale
3. Osteoporoza

Conf. Dr. Mihaela Adela IANCU, București
1. Screening și management integrat al factorilor de risc oncologic în cabinetul medicului de familie
2. Principii de recuperare a vaccinărilor restante

Șef Lucr. Dr. Daniela Mihaela BALTĂ, București
1. Screening și management integrat al factorilor de risc cardiovascular în cabinetul medicului de familie

Asist. Univ. Dr. Adriana TICĂRĂU, București
1. Screening și management integrat al factorilor de risc pentru creșterea și dezvoltarea copilului în cabinetul medicului de familie

Șef Lucr. Dr. Laura Maria CONDUR, Constanța
1. Monitorizarea și managementul integrat al pacientului cronic cu HTA, DZ, BCR în cabinetul de Medicina de Familie
2. Abordarea integrată a pacientului adult vârstnic în cabinetul de Medicina de Familie. Evaluarea geriatrică standardizată

Conf. Dr. Andreea VARGA, Târgu Mureș
1. Orientări practice în diagnosticul și managementul insuficienței cardiace în asistența medicală primară

Prof. Dr. Ioan ȚILEA, Târgu Mureș
1. Hipertensiunea pulmonară în medicina de familie

Dr. Anca DĂSCĂLESCU, Brașov
1. Complianța pacienților hipertensivi la monitorizarea factorilor de risc modificabili, în cabinetul medicului de familie, studiu personal

Dr. Ileana Cristina MIRON, Craiova
1. Pacientul oncologic în practica MF

Desfășurător preliminar

Luni
12:00-15:00 – Primirea cursanților. Înregistrare
15:00-18:00 – Cursuri
19:00-21:00 – Cina
21:00 – Welcome Pool party
Marți
7:00-9:00 – Mic dejun
9:00-13:00 – Cursuri
19:00-21:00 – Cina
Miercuri
7:00-9:00 – Mic dejun
9:00-13:00 – Cursuri
19:00-21:00 – Cina
Joi
7:00-9:00 – Mic dejun
9:00-13:00 – Cursuri
19:00-21:00 – Cina
Vineri
7:00-9:00 – Mic dejun
9:00-12:30 – Cursuri
12:30 – Check-out
13:00-15:00 – Pranz